tirsdag 7. januar 2014

En gravsteinAv Nils-Petter Enstad

Lørdag 4. juni 1966, mer enn 50 år etter at han døde, fikk journalisten, forfatteren og salmedikteren Johan Halmrast omsider en stein på sin grav på Østre gravlund i Oslo. Blant talerne var Harald Stene-Dehlin, den gang formann i Norges Kristelige Presselag, og oberst Olav Jakobsen, Frelsesarmeens sjefsekretær i Norge. Det må ha vært en grå junidag; alle hadde frakk på og noen hadde paraply, selv om den var nedslått. Hornmusikanter fra Oslo 3. korps spilte ved den enkle markeringen
.

Johan Halmrast skrev mye – 800 dikt, 30 romaner, pluss, pluss. Omtrent det eneste som huskes er det Stene-Dehlin ved denne anledning kalte «en reportasje i vers fra påskemorgen». Det er salmen «Å, salige stund uten like». Den synes i kirker, bedehus og forsamlingslokaler hver eneste påske.

Johan Halmrast var bare 46 år da han døde i november 1912. Da han ble begravet, var hans far, hans bror og fire venner fra Frelsesarmeen de eneste som møtte fram. På loftsrommet der han bodde fant man to sekker med upubliserte manuskripter. De ble brent ulest. Selv om det kanskje legger en ekstra dimensjon til mannens tragiske skjebne med en slik handling, må man samtidig – ut fra det som faktisk ble trykt – kunne slå fast at Johan Halmrast var ingen «stor» forfatter, verken som salmedikter eller romanforfatter. Men en tekst er blitt stående. Og den står fremdeles.

Om gravsteinen står ennå, er jeg litt usikker på. Som kasserer og senere formann i Norges Kristelig Medielag (tidligere Norges kristelige presselag) har jeg anvist den årlige avgiften for graven; det var presselaget som fikk steinen reist og tok ansvaret for den. Men laget eksisterer ikke lenger, og sist jeg så graven og fotograferte den, ble det snakket om at graven vel var moden for sletting.

Johan Halmrast var tema for min aller første bok: «…så fikk du den levende møte» (Ansgar Forlag, 1990). Det er en enkel bok på knapt 30 sider. Og jeg er aldri blitt helt ferdig med fortellingen om Johan Halmrast. I 2016 vil det være 150 år siden han ble født. Kanskje kommer det en ny bok da….

Bildet viser, fra venstre: Oberst Olav Jakobsen, pastor Gustav Halmrast (en slektning av Johan Halmrast fra USA) og journalist og formann i Norges Kristelige Presselag, Harald Stene-Dehlin (Faksimile fra Krigsropet).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar