onsdag 18. mars 2015

En grav - anno 2015
I år er det 125 år siden Johan Halmrast publiserte første vers av «Å, salige stund uten like».

Jeg skal preke i Risør Frikirke første påskedag, og da skal jeg også si litt om denne salmen og salmedikteren. Den/de var ellers tema for min første bok, som kom ut i 1990 - 100 år etter at salmen ble skrevet.

Johan Halmrast levde fra 1866 til 1912. I 1966 samlet kristne journalister i Oslo, anført av Harald Stene-Dehlin, inn midler til å få reist en stein på Johan Halmrast sin grav. Den hadde vært umerket helt siden han døde mer enn 50 år før. Stenen kom opp.

Blant dem som deltok ved «avdukingen» var også Frelsesarmeens sjefsekretær og musikanter fra Oslo 3. korps. Frelsesarmeen og Halmrast sto hverandre nær - ting kan tyde på at slektninger av Halmrast ble med i Frelsesarmeen.

I går var jeg innom kontoret på Østre Gravlund for å høre om graven hans ennå finnes, og det gjør den faktisk. I mange år var det Kristelig Presselag som hadde ansvaret for at graven ble stelt. Den organisasjonen finnes ikke lenger, og det virker ikke som om noen har overtatt det ansvaret. På kontoret fikk jeg vite at Gravferdsetaten i Oslo enn så lenge vurderer graven som verneverdig.

Jeg fikk et kart av en hjelpsom dame på kontoret, fant graven og tok et par bilder. Jeg har fotografert den før også, men bildet over disse linjer viser graven slik den er pr. mars 2015.

Et lite paradoks, kanskje, at graven til ham som skrev så jublende om den tomme graven, ser såpass trist ut?

Oslo, 18. mars 2015
Nils-Petter Enstad

Bildet nedenfor viser avdukingen av gravsteinen i juni 1966